Teadusnõukogusse kuuluvad:

  • Tartu Ülikooli loodusressursside õppetooli juhataja, looduskaitsebioloogia juhtivteadur Asko Lõhmus
  • Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakasvatuse osakonna juhataja professor Hardi Tullus
  • Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsabioloogia osakonna juhataja professor Kalev Jõgiste
  • Eesti Maaülikooli maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna juhataja professor Kalev Sepp
  • Tartu Ülikooli ökofüsioloogia õppetooli juhataja professor Krista Lõhmus
  • Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetooli juhataja professor Ülo Mander
  • RMK esindajatena juhatuse esimees Aigar Kallas ja juhatuse liige Kristjan Tõnisson
Teadusnõukogu juhindub oma tegevuses RMK juhatuse otsusega kinnitatud töökorrast.