Kõrvemaa maastikukaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine III etapp

Kõrvemaa maastikukaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimise III etapp, mille raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse Simisalu-Matsimäe loodusrada (II etapp) Matsimäe poolt Seli järveni (uue laudtee ehitamine),  Tammsaare-Järva-Madise loodusraja (II etapp) laudtee ja purded, Kakerdaja looduraja (II etapp) laudtee Nokust Kakerdi järveni ja laudtee Kalajärvede ümbruses ning Simisalu vaatetorn. Kõrvemaa maastikukaitseala on moodustatud looduslike protsesside, maastiku ja elustiku mitmekesisuse, sealhulgas kaitsealuste liikide ning poollooduslike koosluste kaitsmiseks ja säilitamiseks.
Teostatavad rekonstrueerimistööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, ning aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja elupaikadele, soodustades nende liikide ja elupaikade (looduslikus seisundis rabad (7110*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0)) seisundi säilimist ja parandamist seisundi säilimist ja parandamist.

Töid teostatakse aastatel 2015 - 2020
Tegevuse kogumaksumus on 143000,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (121550,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo:
Marge Rebane
marge.rebane@rmk.ee