Uljaste maastikukaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine

Tegevuse raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse Uljaste matkaraja tähistus, infotahvlid, viidastus, parkla piire, pinklaud, lõkkealus. Matkaraja piirkonda jäävad mitmeid kaitsealuste taimede kasvukohti (pruunikas pesajuur, sulgjas õhik, kahelehine käokeel). Kaitsealuste liikide häiringute minimaliseerimiseks on väga oluline liikumine rajatud taristut mööda ning taristu korrashoid. Teostatavad rekonstrueerimistööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, ning aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja elupaikadest, soodustades nende liikide ja elupaikade (liiva-alade vähetoiteliste järvede (3110) ning huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160)) seisundi säilimist ja parandamist.

Töid teostatakse aastatel 2015 - 2017
Tegevuse kogumaksumus on 10000,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (8500,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Heinar Juuse
heinar.juuse@rmk.ee