RMK Sagadi metsakeskus

Sagadi, Vihula vald, 45403 Lääne-Virumaa
tel 676 7888, e-post sagadi@rmk.ee

Nimi Ametinimetus Telefon Mobiil
Anne Merivald
Infospetsialist  
 520 7519
Monika Sooneste
Müügijuht
 676 7827  514 7491
Tiia Traks Müügiassistent  676 7827
 5348 4328
Ain Kütt Muuseumi juht  
 5334 5849
Tiina Jamsja
Looduskooli metoodik

 512 5727
Tiina Reintal Looduskooli metoodik    513 7405