RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

korraldab metsamaterjali müügiks avaliku elektroonilise enampakkumise

Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

Enampakkumine toimub internetikeskkonnas aadressil www.metsaoksjon.ee

Müügiobjektiks on  ajavahemikul 29.10.2014-15.11.2014 tarnitav metsamaterjal

33 m3 lehisepalke Võrumaal Vastseliina vallas
Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 10-50 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide ABC kvaliteet

Alghind Müüja laos 60 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  21.10.2014 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 21.10.2014 kell 10:00- 28.10.2014 kell 9:00

Pakkumiste esitamise tähtaeg 28.10.2014 kell 10:00 dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 33 m3

44 m3 lehisepalke Võrumaal Vastseliina vallas
Palkide pikkus 4,2 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-50 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide ABC kvaliteet

Alghind Müüja laos 64 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  21.10.2014 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 21.10.2014 kell 10:00- 28.10.2014 kell 9:00

Pakkumiste esitamise tähtaeg 28.10.2014 kell 10:30 dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 44 m3

33 m3 lehisepalke Võrumaal Vastseliina vallas
Palkide pikkus 6,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-40 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide ABC kvaliteet

Alghind Müüja laos 66 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Enampakkumine avatakse  21.10.2014 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 21.10.2014 kell 10:00- 28.10.2014 kell 9:00

Pakkumiste esitamise tähtaeg 28.10.2014 kell 11:00 dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

Minimaalne müüdav kogus 33 m3

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarneklausel DAT Incoterms 2010 alusel tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta.

Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Metsamaterjali mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK palkide standardis (avaldatud : http://www.rmk.ee/files/Palkide%20standard%2026%2003%202013.pdf) toodud palkide mõõtmise ja mahu ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes.

Käesolevas Metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale Metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud http://www.rmk.ee/files/RMK%20m%C3%BC%C3%BCgi%20t%C3%BC%C3%BCptingimused_2014.pdf

Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks, kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab metsamaterjali müügilepingu koguse väärtusele koos käibemaksuga või  tasuma ettemaksu.

Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Pakkumiste hindamiseks lahutatakse pakutud hinnast veokulu, kasutades RMK veoteenuse keskmisele turuhinnale vastavaid veohindu, veohinnad on avaldatud: http://www.rmk.ee/files/KK_veohinnad_veebi_2013.pdf1.pdf

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud,  kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.

Müügi korraldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. 

Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel. 513 2961, e-post: jaanus.reinvee@rmk.ee või puiduturustus@rmk.ee