RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
korraldab metsamaterjali müügiks avaliku elektroonilise enampakkumise

Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

Enampakkumine toimub internetikeskkonnas aadressil www.metsaoksjon.ee

Müügiobjektiks on  ajavahemikul 21.04.-20.05.2014 müüdav metsamaterjal

300 m3 lehisepalke Tartumaal
Ladvadiameeter 18-60 cm; pikkused 3,0; 4,2; 5,4 m
Alghind Müüja laos 70 EUR/ m3, millele lisandub veo- ja lastimiskulu ning käibemaks
Enampakkumine avatakse  9.04.2014 kell 10:00.
Enampakkumisele registreerimine 9.04.2014 kell 10:00- 17.04.2014 kell 9:30
Pakkumiste esitamise tähtaeg 17.04.2014 kell 10:00
dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.
Minimaalne müüdav kogus 50 m3

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarneklausel DAT Incoterms 2010 alusel tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta. Müügi korraldaja aktsepteerib pakkumuses vastava märke olemasolul FOB tarneklausliga hinnapakkumist Kunda, Sillamäe, Virtsu ja Rohuküla sadamas.

Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Palkide  mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK palkide standardis (avaldatud : http://www.rmk.ee/files/Palkide%20standard%2026%2003%202013.pdf) toodud palkide mõõtmise ja mahu ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes.

Käesolevas Metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale Metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud www.rmk.ee
Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab metsamaterjali müügilepingu koguse väärtusele koos käibemaksuga või  tasuma ettemaksu.
Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.
Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Pakkumiste hindamiseks kasutades veoteenuse keskmisele turuhinnale vastavaid veohindu, Pakkumiste hindamisel kasutatavad veohinnad on avaldatud: http://www.rmk.ee/files/KK_veohinnad_veebi_2013.pdf1.pdf
ning FOB (Incoterms 2010) tarnetingimusega kaasnevad lastimiskulusid sadamate lõikes http://www.rmk.ee/files/lastimisteenuste%20hinnad%202014.pdf


Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.
Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud,  kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.
Müügi korraldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.
Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel 513 2961, e-post puiduturustus@rmk.ee