RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

korraldab metsamaterjali müügiks avaliku elektroonilise enampakkumise

Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

Enampakkumine toimub internetikeskkonnas aadressil www.metsaoksjon.ee

25 m3 saarepalke Tartumaal Laeva vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm,

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas.

Tarneperiood 18.05.2015-05.06.2015.

Alghind Müüja laos 65 EUR/m3, millele lisandub veokulu ja käibemaks.

Enampakkumine avatakse 11.05.2015 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 11.05.2015 kell 10:00-13.05.2015 kell 11:30.

Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.05.2015 kell 12:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

Minimaalne müüdav kogus 25 m3.

10 m3 tammepalke Tartumaal Kambja vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm,

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas.

Tarneperiood 18.05.2015-05.06.2,015.

Alghind Müüja laos 70 EUR/m3, millele lisandub veokulu ja käibemaks.

Enampakkumine avatakse 11.05.2015 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 11.05.2015 kell 10:00-13.05.2015 kell 12:00.

Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.05.2015 kell 12:30

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

Minimaalne müüdav kogus 10 m3.

24 m3 saarepalke Jõgevamaal Saare vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm,

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas.

Tarneperiood 18.05.2015-05.06.2015.

Alghind Müüja laos 65 EUR/m3, millele lisandub veokulu ja käibemaks.

Enampakkumine avatakse 11.05.2015 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 11.05.2015 kell 10:00-13.05.2015 kell 12:30

Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.05.2015 kell 13:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

Minimaalne müüdav kogus 24 m3.

30 m3 saarepalke Tartumaal Vara vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm,

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas.

Tarneperiood 18.05.2015-05.06.2015.

Alghind Müüja laos 65 EUR/m3, millele lisandub veokulu ja käibemaks.

Enampakkumine avatakse 11.05.2015 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 11.05.2015 kell 10:00-13.05.2015 kell 13:00.

Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.05.2015 kell 13:30.

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

Minimaalne müüdav kogus 30 m3.

28 m3 saarepalke Viljandimaal Abja vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm,

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas.

Tarneperiood 18.05.2015-05.06.2015.

Alghind Müüja laos 65 EUR/m3, millele lisandub veokulu ja käibemaks.

Enampakkumine avatakse 11.05.2015 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 11.05.2015 kell 10:00-13.05.2015 kell 13:30.

Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.05.2015 kell 14:00.

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

Minimaalne müüdav kogus 28 m3.

17 m3 tamme- ja saarepalk (tammepalki ca 9 m3 ja saarepalki ca 8 m3) Viljandimaal Kõpu vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm,

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas.

Tarneperiood 18.05.2015-05.06.2015.

Alghind Müüja laos 67 EUR/m3, millele lisandub veokulu ja käibemaks.

Enampakkumine avatakse 11.05.2015 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 11.05.2015 kell 10:00-13.05.2015 kell 14:00.

Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.05.2015 kell 14:30.

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

Minimaalne müüdav kogus 17 m3.

19 m3 saarepalke Viljandimaal Viljandi vallas

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm,

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas.

Tarneperiood 18.05.2015-05.06.2015.

Alghind Müüja laos 65 EUR/m3, millele lisandub veokulu ja käibemaks.

Enampakkumine avatakse 11.05.2015 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 11.05.2015 kell 10:00-13.05.2015 kell 14:30.

Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.05.2015 kell 15:00

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

Minimaalne müüdav kogus 19 m3.

5000 m3 kasepaberipuit Kunda

Kvaliteet vastavalt RMK virnmaterjalide standardile;

tabel 2.1 diam 6+ cm koore pealt, pikkus 3,0 m (+/-0,1m).

Tarneperiood 18.05.2015-22.06.2015.

Alghind Müüja laos 32,2  EUR/m3, millele lisandub veokulu ja käibemaks.

Enampakkumine avatakse 11.05.2015 kell 10:00.

Enampakkumisele registreerimine 11.05.2015 kell 10:00-13.05.2015 kell 11:30.

Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.05.2015 kell 12:00.

dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

Minimaalne müüdav kogus 500 m3.

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarneklausel DAT Incoterms 2010 alusel tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta.

Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Metsamaterjali mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK palkide standardis ja virnmaterjalide  standardis (avaldatud : http://www.rmk.ee/files/Palkide%20standard%2026%2003%202013.pdf ; http://www.rmk.ee/files/Virnmaterjalide%20standard%2026%2003%202013.pdf) toodud palkide mõõtmise ning virnastusmahu ja virnatäiuse määramise metoodikast ja kvaliteedinõuetest lähtudes.

Käesolevas Metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale Metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud www.rmk.ee/puidumuuk-1/puidumuuk

Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks, kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab metsamaterjali müügilepingu koguse väärtusele koos käibemaksuga või  tasuma ettemaksu.

Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud,  kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.

Müügi korraldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. 

Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel. 520 2709, e-post: puiduturustus@rmk.ee  või  aivo.kalmet@rmk.ee