RMK võtab tööle 

JURISTI ASSISTENTI

kelle töö sisuks on igakülgne õigusalane assisteerimine (toetamine) kõikides õigusosakonna ülesannetega seonduvates küsimustes. 

Peamised tööülesanded:      

 • õigusdokumentide (otsuste, käskkirjade, lepingute, protokollide jms) vormistamine;
 • aruannete koostamine ja tähtaegade järgimine RMK-ga seotud kohtumenetluste ja kohtulahendite täitmise, sealhulgas sissenõutavate summade ja nende laekumise kohta;
 • õigusaktide andmebaasi täiendamine ja korrastamine, RMK tegevusega seonduvate õigusaktide muudatuste kohta ülevaadete koostamine;
 • õigusosakonnas peetavate kirjade ja lepingute kaustade haldamine.

Ootame, kui:

 • Sul on õigusalane kõrgharidus (vähemalt bakalaureus);
 • Sul on õigusalane töökogemus vähemalt 1 aasta;
 • oskad ennast eesti keeles suuliselt ja kirjalikult hästi väljendada;
 • omad head kontoritarkvara kasutamise oskust;
 • oled täpne ja hea suhtleja. 

Omalt poolt pakume:

 • eneseteostusvõimalust;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • pühendunud ja professionaalset meeskonda. 

Kandideerimiseks saada palun elulookirjeldus hiljemalt 25. augustiks 2017 e-posti aadressile kristel.lepik@rmk.ee 

Lisainfo www.rmk.ee ja Mare Hiiesalu, e-post mare.hiiesalu@rmk.ee.