RMK veebikaamera hakkas jälgima šaakaleid 08.11

RMK loodusblogi veebikaamera on alates möödunud nädalavahetusest üles seatud Pärnumaale Metsküla randa, kus 2013. aastal saadi esmakordselt tõestusmaterjali hariliku šaakali (Canis aureus) esinemisest Eestis.