Blogi eesmärk on kajastada RMK Looduskaitseosakonna töötajate tööga seotud emotsioone ja mõtteid ning teavitada avalikkust looduskaitsetöödega seotud kordaminekutest ja probleemidest.  Blogi sissekanded väljendavad RMK LKO töötajate isiklikke mõtteid ja veendumusi ning ei väljenda RMK ametlikke seisukohti. Blogi ei ole RMK ametlik suhtluskanal. Head lugemist! 
30. jaanuar, 2017

45 000 - äkki tulebki täis!

Kohati ebarealistlikuks peetud poollooduslike koosluste eesmärk 45 000 ha aastaks 2020 on muutumas reaalsuseks. 
12. oktoober, 2016

Jääksoode korrastamine saab uue hoo

RMK kavandab korrastada üle kogu Eesti 2000 hektarit jääksoid. Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi toel loome kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaaladel tingimused taassoostumiseks.  
30. märts, 2015

Loopealsete taastamine Karala - Pilgusel

Veebruaris alanud 25 ha loopealsete taastamistöö Karala - Pilguse hoiualal on lõpule jõudmas.

Märts, 2015

30.032015 aasta jooksul saab taastatud esimesed 1000 hektarit kraavidega rikutud sookooslusi (Kaupo Kohv)
18.03Eelmise aasta looduskaitsetöid kroonis Kloostri silla valmimine Matsalu rahvuspargis (Kaupo Kohv)
05.03Matk Muraka soostikku (Priit Voolaid)
03.03Oru pargis algasid puistu hooldus- ja taastamistööd (Leevi Krumm)

Veebruar, 2015

26.02Teadus. Uusi infokilde ohustatud liikide käekäigu ning metsakuivenduse mõjude kohta! (Kaupo Kohv)
14.02Huvitav leid välitööl (Ants Animägi)
13.02Lahepera järve väljavool-kaevata või jätta looduslikule arengule? (Kaupo Kohv)
06.02Fantastiline Lanksaare (Priit Voolaid)

Jaanuar, 2015

29.01Algas Muraka soostiku servaalade veerežiimi ja sooelupaikade taastamine! (Leevi Krumm)
20.012015. aasta poollooduslike koosluste rendimaht tuleb rekordiline (Kaupo Kohv)
19.01RMK Teadusnõukogu ootab prioriteetsete uurimisteemade ettepanekuid (Kristjan Tõnisson)
04.01Üleujutatud rannaniidud. (Ants Animägi)

Detsember, 2014

22.12RMK hindas vääriselupaigaga külgneva raietegevuse ja sellega kaasneva tuulekahjustuse mõju (Toomas Hirse)
18.12Metsise uurimisprojekti teguderohked 2 aastat (Kaupo Kohv)
11.12Toimus Linnusaare ja Kaasikjärve raba servaalade taastamisprojekti tutvustamine (Leevi Krumm)
10.12Maaülikoolis toimus taas Mullapäev! (Leevi Krumm)
09.12Matsalu rahvuspargis valmis Kloostri sild (Kristjan Tõnisson)

November, 2014

24.11Endla raba lääneserva taastamistööde tulemuslikkus on saanud esimese kinnituse (Kaupo Kohv)
22.11LIFE projekt "Elu alvaritele" 2014-2019 (Ants Animägi)
17.11Karula rahvuspargi koostöökogu 12.11.2014 (Priit Voolaid)
08.11Vilsandi koostöökoja kokkusaamine (Ants Animägi)
05.11Raba tee rekonstrueerimine Soomaa rahvuspargis (Kärt Leppik)
02.11Atla loopealse taastamine Vilsandi rahvuspargis Saaremaal (Kaupo Kohv)

Oktoober, 2014

30.10Edusammud Kloostri silla ehitamisel (Ants Animägi)
30.10Droonide kasutamine looduskaitsetööde korraldamisel on aja küsimus (Kaupo Kohv)

September, 2014

19.09Mõtteid LOORA infopäevalt (Kristjan Tõnisson)
17.09Kloostri silla ehitusest Matsalu rahvuspargis (Katrin Kivioja)
09.09Projekt „Matsalu rahvuspargis luha hooldamiseks vajaliku infrastruktuuri ehitamine ja rekonstrueerimine“. (Ants Animägi)
09.09Tagasi metsakonverentsi juurde (Ants Animägi)
09.09Ülevaade PLK hetkeseisust riigimaadel (Kaupo Kohv)

August, 2014

12.08Muljeid Tartu metsakonverentsi 1. päevalt (Priit Voolaid)
08.08Viimane päev Oulus (Kaupo Kohv)
08.084. päev Oulu konverentsil (Kaupo Kohv)
07.083. päev Oulu konverentsil-ekskursioonipäev (Kaupo Kohv)
06.082. päev Oulu konveretsil (Kaupo Kohv)
05.08Esimene päev 9. Euroopa ökoloogilise taastamise konveretsil Oulus (Kaupo Kohv)
03.08Metsapõlengute ja avatud liivaste elupaikade liigid vajavad strateegilist kaitsekava ja majandamise põhimõtteid (Kaupo Kohv)

Juuli, 2014

22.07Altnurga saarik muutuste keerises (Kaupo Kohv)

Juuni, 2014

30.06Harilaid hakkab võtma ajaloolist ilmet (Ants Animägi)
06.06Huvitavat vana lugemist metsade looduslikkuse taastamise kohta (Kaupo Kohv)
04.06Soode taastamise programm sai avalöögi (Kaupo Kohv)

Mai, 2014

15.05RMK poolt PLK hooldamiseks väljarenditud alade pindala tõusis üle 16 000 ha (Kaupo Kohv)
08.05Harilaiu elupaikade taastamise ekspertarutelu Saaremaal (Kaupo Kohv)

Aprill, 2014

21.04Villane katkujuur on Kabli linnuvaatlusjaama rannas täies õies (Kaupo Kohv)
16.04Vilsandi rahvuspargis Harilaiu poolsaarel on raietööd lõpetatud (Kaupo Kohv)